O farnosti | Pořad bohoslužeb | Restaurování varhan | Chrámový sbor | Fotogalerie | Kontakt
Adopce píšťal | Co s našimi varhanami | Něco z historie | Restaurátorský záměr
Popis píšťal


Aktuální k 31.1. 2020

Na opravu varhan jste zatím přispěli částkou: 472 203,25 Kč

Jak mohu adoptovat píšťaly?

Mohu přispět jinou částkou bez adopce píšťaly?

Máte dotaz? Kontaktujte nás na adrese varhany@farnostknezice.cz

MOHU PŘISPĚT JINOU ČÁSTKOU BEZ ADOPCE?

Samozřejmě. Každý, byť drobný dar se počítá. Váš příspěvek je možné odeslat převodem na účet číslo: 284713108/0300 Do zprávy pro příjemce prosím uveďte Vaše jméno a adresu, na kterou Vám máme zaslat potvrzení. Pokud tak neučiníte, máme za to, že si nepřejete svoje jméno nikde uvádět.