O farnosti | Pořad bohoslužeb | Restaurování varhan | Chrámový sbor | Fotogalerie | Kontakt

Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti Kněžice

Pozvánka na farní den

Milí spoluobčané,
Farnost Kněžice Vás srdečně zve na první farní den, benefiční akci pro varhany, která se bude konat v neděli 2. června od 14 hodin k kostele sv. Jakuba staršího a v areálu farské zahrady.

Po zahájení vám zaspívá kněžický chrámový sbor, a potom budete mít možnost se zúčastnit komentovaných prohlídek kostela, varhan a zvonů a potěšit se pohledem z věže na Kněžice a okolí. Odpoledne nám zpestří svým vystoupením děti z mateřské školy, oddílu zumby TJ Sokol a základní umělecké školy - hudební třídy Zbyňka Andrýzka.

Pro děti budou připraveny hry a skákací hrad a ani dospělí nepřijdou zkrátka, čeká je ochutnávka moravských vín od pana Bohumila Kalouse z Drnholce. Dále bude pro všechny přichystáno občerstvení: pivo, limo, pečené maso, káva a zákusky. K poslechu i dobré náladě nám bude hrát skupina Prezent Oskara Gottlieba.

Výtěžek z tého akce bude věnován na opravu varhan.
Srdečně se na Vás těší pořadatelé.

Informace pro dárce na varhany

Důležitá informace pro dárce na varhany, pokud jste poslali na účet dar 1000 Kč a více během kalendářního roku 2018, můžete zažádat farní úřad Kněžice o potvrzení poskytnutí daru k uplatnění slevy na daň. Potvrzení bude vydáno na základě předložení ústřižku poštovní poukázky nebo výpisu z účtu s vyznačením provedené úhrady.