Aktuality:

2. června

Farnost Kněžice srdečně zve na farní den...

24. února

Farní kavárna 15:00

20. ledna

Farní kavárna 15:00

12. ledna

Na Tříkrálové sbírce se vybralo v naší farnosti 43373 Kč. Charita děkuje všem dárcům a koledníkům, kterých chodilo v Kněžicích, Brodcích a Hrutově celkem šest skupin.

Případné konstruktivní připomínky a náměty k našim stránkám zasílejte na adresu spravce@farnostknezice.cz

Důležitá informace pro dárce na opravu varhan

30. prosince

Během Vánoc se vybralo 58 000 Kč na opravu varhan.

29. prosince

Vánoční koncert chrámového sboru

23. prosince

Proběhl živý betlém pořádaný na podporu kněžických varhan. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.